Retningslinjer for betalingsutsettelse

Skatteetatens rundskriv 9. juni 2020 tok for seg «Retningslinjer for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av Covid-19-utbruddet.

Denne retningslinjen går igjennom hva som kan søkes utsettelse for, og også hvilke krav som må oppfylles for å få slik utsettelser for skatte- og avgiftskrav. Utsettelsen kan fås i perioden 12.juni-31.12 2020.

Retningslinjene er hjemlet i Skattebetalingslovens §15-4 og Lov om statens innkrevingssentral §8 og åpner for utsettelse av alle krav som er omfattet av Skattebetalingslovens §1 og gis betalingsutsettelse for alle krav i §8 i Lov om statens innkrevingssentral, men unntak av;

 • Forskuddstrekk og skattetrekk

 • Ansvarskrav

 • Artistskatt

 • Summariske fellesoppgjør etter skatteforvaltningsloven

 • Særavgifter som forfall i det de rapporteres etter skattebetalingsloven §10-40

 • Toll og avgifter som forfaller i det de tollplikten inntreffer

 • Erstatningskrav etter skattebetalingsforskriftens §1-2-2

 • Erstatningskrav som kreves inn etter SI-Lovens §1

 • MVA for termin 1 og 2 dersom søknad er sendt før 10. juli 2020.

Det som kanskje er mest relevant for de aller fleste som har en så presset likviditetssituasjon at de ikke er i stand til å gjøre opp alle forpliktelsene sine, er utsettelse av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. For å kunne få slik utsettelse må du ikke

 • Ha noen gammel uoppgjort skatte- eller avgiftsgjeld som er eldre enn 29. februar 2020. Har du det vil du ikke kunne benytte denne ordningen.

 • Ha unnlatt å sende inn pliktig rapportering som f.eks. A-melding, næringsoppgaver og skattemeldinger for merverdiavgift eller særavgifter fra 01.januar 2019 og frem til søknadstidspunktet.

Enkeltpersonsforetak

For enkeltpersonsforetak skilles det mellom aktive foretak og virksomheter som er opphørt.  Aktiv væringsvirksomhet vil ha samme krav som øvrige næringsdrivende, mens opphørte virksomheter vil bli behandlet som personlig skyldner, noe som betyr

 • Søker og søkers samboer/ektefelle må minimum ha et samlet fall i inntekt på mer enn 20% sammenlignet med før 29. februar 2020.

 • Årsaken til fallet må vøre Covid-19 utbruddet

For personlige skyldnere gis det utsettelse for både eldre og nyere krav, i motsetning til aktive foretak, hvor foretaket ikke kan ha eldre skatte- og avgiftskrav.

Trenger hjelp?

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker assistanse til en slik søknad