Søknadsfrist for juni, juli og august

Fristen for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober 2020.

Søknadsfrist for mars, april og mai er utløpt

Fristen for å søke om tilskudd for månedene mars, april og mai var 31. juli 2020. Det vil si at dere ikke lenger kan søke om tilskudd for disse månedene.

Endre innsendt søknad

Dere kan endre allerede innsendte søknader. Dette gjelder også søknader for mars, april og mai måned selv om søknadsfristen er utløpt. Dette gjør dere ved å sende inn ny søknad for den måneden endringen gjelder.

Kilde: Kompensasjonsordningen.no