Regnskapsføring

Vi kan ta oss av alt av regnskapsføringen for ditt selskap. Våre dyktige medarbeidere har lang fartstid som forretningsførere og regnskapsfører på alt fra lønn og bokføring til import/eksport, tolldeklarasjoner og mere komplekse regnskapsproblemstillinger.

Rådgivning

Trenger du støtte til å få gjennomført en endring i din organisasjon, eller trenger du ganske enkelt en som kan tyde tallene for deg og gi deg en matnyttig tolkning av disse? Ta kontakt med oss i dag. Det er mye vi kan og nettverket vårt som vi kan sette deg i direkte kontakt med, har supplerende kunnskap.

Kvalitetssikring

Kvalitet er viktig i alt man gjør. Fører du regnskapet selv, og kanskje vil at en regnskapsfører skal gå over dette før du sender det til revisor, eller kanskje du bare vil ha et ekstra par øyne på regnskapet før du er ferdig. Uavhengig av hvordan du ønsker å øke kvaliteten, så er vi her for deg.

Fusjoner/Fisjoner

Vurderer du å splitte virksomheten i to, eller kanskje du har to selskap som du ønsker å få fusjonert til ett. Vi kan hjelpe til med det regnskapstekniske, og vårt nettverk av advokater og revisorer kan bistå med den juridiske delen av oppdraget.

Etableringer

Skal du starte et enkeltpersonsforetak, eller kanskje et AS? Eller hva med et Delt ansvar? Foretaksformene er mange og fordelene varierer. La oss hjelpe deg med valg av foretaksform, og utarbeide de papirene som må utarbeides. Vi kan også bekrefte innskutt egenkapital om dere skyter inn penger. Tingsinnskudd krever fortsatt revisor, men vårt nettverk av revisorer kan bistå med dette også.

Avviklinger

Gikk ikke forretningen slik det var tenkt, så kan vi bistå med å avvikle selskapet for deg. Det er mange formaliteter som må på plass før selskapet er endelig slettet i foretaksregisteret, og et feilskjær her kan medføre krav om enda en skattemelding og årsregnskap, samt krav fra kreditorer rettet mot styremedlemmer. La oss ta oss av prosessen og formalitetene.

Årsregnskap og skatt

Alle næringsdrivende må levere næringsoppgave, og aksjeselskap m.fl. må levere årsregnskap. Vi har verktøyene og kompetansen som trengs for å få dette på plass i tide. Fører dere regnskapet selv, men ønsker dere hjelp med dette, så er dere hjertelig velkommen til oss.

Be om et uforpliktende tilbud

Vi tar kontakt med deg innen 1 virkedag og skreddersyr et regnskapstilbud for ditt selskap.